CEO NHÀN VƯƠNG – HÀNH TRÌNH TẠO DỰNG NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU NHẬT BẢN VỚI NGƯỜI VIỆT