Những vướng mắc thường gặp khi đề nghị cấp phép kinh doanh trang thiết bị y tế là gì?