Tag - tuyển dụng Suteki

Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý thu – chi nội bộ của công ty; – Đối soát công nợ với các đối tác (Đại lý, Logistics), nhà cung cấp, công nợ tạm ứng, phải thu khác,.. – Kiểm tra hóa đơn, [...]